Noutăți

O primăvară frumoasă!

01 martie 2024

Fără derogări de la derogări și excepții de la excepții!

30 iunie 2022

În cursul zilei de ieri, plenul Camerei Deputaților a adoptat Pl-x 175/2022 cu 222 de voturi din 284, inițiativă legislativă pentru modificarea art.363, alin.(6) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Am inițiat această propunere legislativă care vine să reglementeze mai eficient și transparent procedura de selecție a evaluatorilor, procedură care acum se realizează prin licitație publică, în orice context, fără a se ține cont de resursele UAT-urilor și care în practică, devine costisitoare și amână un timp îndelungat vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al UAT-urilor.

Mai exact, inițiativa propune ca achiziția contractelor de servicii ale evaluatorilor care au în sarcină întocmirea raportului de evaluare în baza unor indicatori, în vederea stabilirii prețului minim de vânzare a bunurilor respective, să se facă potrivit Legii 98/2016 privind achizițiile publice, deoarece aceasta prevede diverse proceduri de atribuire, iar în acest mod, nu mai apar piedici în procedura de vânzare a unor bunuri.

Este timpul să nu mai avem derogări de la derogări și nici nu mai putem accepta ca același subiect să fie tratat în mod diferit în mai multe legi.

Legea achizițiilor publice este acum mai clară și eficientă!

29 iunie 2022

După ce, la finalul anului trecut s-a adoptat în plenul Senatului, astăzi, propunerea legislativă pentru modificarea Legii 98/2016 privind achizițiile publice a fost adoptată și în plenul Camerei Deputaților cu 262 de voturi din 287 (Plx 499/2021).

Fiind inițiatorul principal al acestei propuneri legislative, am fost prezent la ședințele comisiilor Senatului în care a fost dezbătută și ulterior, am depus toate eforturile necesare pentru a ajunge cât mai repede și în plenul Camerei Deputaților.

Inițiativa legislativă vine la pachet cu prevederi care au drept scop să creeze un cadru legislativ mai clar și mai eficient, care să maximizeze performanțele autorităților locale, cât și cele ale operatorilor economici:

1️⃣ Răspunderea pentru erorile de legislație pe care le creează multiplele acte normative în materie
să fie asumată de statul român, astfel încât, în situația unui cadru legal contradictoriu, să nu mai fie sancționate instituțiile publice de bună-credință cu amenzi sau corecții financiare care sunt plătite tot din banii cetățenilor;

2️⃣ Corelarea prevederilor din legea achizițiilor publice cu cele din hotărârile de guvern subsecvente pentru a avea un cadru legal unitar și coerent;

3️⃣ Rezolvarea situațiilor în care câștigătorii unor licitații mari refuzau să continue procedurile pentru fiecare componentă de lucrări, care au creat multiple blocaje în practică;

4️⃣ Introducerea unor termene clare de depunere a documentelor de către ofertanți;

5️⃣ Obligarea efectivă a autorităților publice să efectueze plăți directe către subcontractanții declarați, măsură ce va salva mulți antreprenori de la mari blocaje financiare.

Am promis, am făcut! Procese contravenționale online!

21 decembrie 2021

Astăzi, în ședința de plen a Camerei Deputaților, s-a adoptat actul normativ ce are în vedere simplificarea și digitalizarea ședințelor de judecată, PL-x nr.521/2021 de completare a OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Am fost inițiator principal al acestui proiect legislativ pe care l-am promis în campania electorală din noiembrie 2020. Proiectul prevede ca plângerile contravenționale să fie soluționate exclusiv în ședințe de judecată online la cererea petentului și cu încuviințarea instanței de judecată. În plenul Camerei Deputaților, s-au înregistrat 253 de voturi pentru și doar 8 abțineri, ceea ce înseamnă că toate partidele parlamentare au înțeles necesitatea acestei inițiative.

Această lege, care va fi aplicată din anul 2022, după promulgare, va însemna o reducere substanțială a costurilor din litigiile contravenționale pentru că petenții, de regulă persoane fizice, nu vor mai trebui să străbată întreaga țară pentru a-și susține cauza la judecătoriile competente teritorial (și anume cele de la locul săvârșirii faptei). De asemenea, va însemna o economie foarte mare de timp pentru petenți, judecători, grefieri și avocați.

Cauzele contravenționale sunt aproximativ 200.000 pe an și reprezintă aproximativ 10% din totalul proceselor civile!

Proiectul votat astăzi nu este o soluție provizorie, precum legea în vigoare care se aplică pe perioada stării de alertă și doar în anumite situații permite ședințe la judecată online, ci o soluție definitivă, atât pe perioada pandemiei, cât și după aceasta. Din anul 2022, România va deveni una dintre cele mai avansate țări din Uniunea Europeană în materia digitalizării justiției.

De astăzi, Agențiile pentru Dezvoltare Regională au rolul de a asigura o absorbție de succes a fondurilor europene nerambursabile!

09 noiembrie 2021

Azi, în plenul Camerei Deputaților s-a adoptat PL-x nr. 507/2020/2021, act normativ ce aprobă OUG nr. 122/2020, care are în vedere ca Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) să asigure eficientizarea întregului proces decizional al fondurilor externe nerambursabile care sunt destinate dezvoltării României.

Prin urmare, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României, ADR va îndeplini rolul de Autoritate de Management pentru Programele Operaţionale Regionale (POR) 2021-2027. Pentru dezvoltare regională, României îi revine aproximativ 13 miliarde de euro, iar prin intermediul POR 2021-2027 se facilitează organizarea și alocarea fondurilor în acest scop.

La nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), se va compune o structură de specialitate care are drept obiectiv să asigure coordonarea operațională unitară a autorităților de management pentru POR 2021-2027.

Franța, un partener de încredere pentru România și în perioadele de criză!

22 octombrie 2021

În cursul zilei de astăzi, la București, am prezidat reuniunea dintre domnul deputat André Chassaigne, președinte al Grupului de prietenie din Adunarea Națională Franceză, domnul deputat Jean-Marie Fievet și colegi deputați români, președinți și vicepreședinți de comisii.

Cu această ocazie, am discutat despre actualul context nefericit al pandemiei în care ne aflăm, fapt care a determinat cererea de activare a Mecanismului de protecție civilă al UE de către România și primirea, în baza acestuia, de medicamente și echipamente necesare tratamentului pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2.
Franța a răspuns pozitiv la acest apel al României și a subliniat importanța acestui instrument european pentru ajutor reciproc în situații dificile.

Alături de prietenii noștri din Franța, ne-am angajat să atingem obiectivul comun de a oferi siguranță cetățenilor noștri și de asemenea, să acționăm în continuare în mod unitar și solidar, pentru a identifica soluții durabile la crizele sanitare, dezastrele naturale și pentru a deveni mai rezilienți în fața provocărilor viitoare.

Primul pas către o Lege a achizițiilor publice mai corectă și eficientă!

13 octombrie 2021

Propunerea legislativă nr. L 382/2021 pentru modificarea Legii achizițiilor publice nr. 98/2016 și a OUG nr. 66/2011 a fost adoptată în plenul Senatului în cursul zilei de ieri!

Am fost inițiator principal al acestei propuneri, lucrând personal alături specialiști în domeniul achizițiilor publice atât de la București, cât și de la Cluj-Napoca. În elaborarea propunerii, m-am consultat cu specialiști din autoritățile centrale, dar și locale, inclusiv cu cei din Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Am fost prezent la ședințele comisiilor Senatului în care s-au dezbătut propunerea, amendamentele formulate și observațiile structurilor guvernamentale.

Principalele prevederi ale acestei propuneri sunt:

➡️Asumarea răspunderii de către statul român pentru erorile de legislație pe care le creează multiplele acte normative în materie, astfel încât, în situația unui cadru legal contradictoriu, să nu mai fie sancționate instituțiile publice de bună-credință cu amenzi care sunt plătite tot din banii cetățenilor;
➡️Corelarea prevederilor din legea achizițiilor publice cu cele din hotărârile de guvern subsecvente pentru a avea un cadru legal unitar și coerent;
➡️Rezolvarea situațiilor în care câștigătorii unor licitații mari refuzau să continue procedurile pentru fiecare componentă de lucrări, care au creat multiple blocaje în practică;
➡️Introducerea unor termene clare de depunere a documentelor de către ofertanți;
➡️Obligarea efectivă a autorităților publice să efectueze plăți directe către subcontractanții declarați, măsură ce va salva mulți antreprenori de la mari blocaje financiare.

Voi depune eforturile necesare pentru ca propunerea mea legislativă să fie adoptată rapid și de către Camera Deputaților, astfel încât toți practicienii să dispună într-un termen scurt de noile instrumente legislative menite a le simplifica și eficientiza proiectele de investiții!

Propunerile autorităților locale au fost acceptate în cadrul legislației de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență!

30 septembrie 2021

În cursul zilei de 8 septembrie, Camera Deputaților a dezbătut și adoptat Plx 190/2021 prin care s-au stabilit ultimele măsuri legislative necesare ca România să poată implementa PNRR (după ce, anterior, a adoptat și Plx 639/2020).


De la debutul acestui proiect legislativ am fost în contact atât cu colegi deputați, mai ales membri ai Comisiei de buget-finanțe din Camera Deputaților, cât și cu reprezentanți ai autorităților locale.


Cu această ocazie, țin să mulțumesc pentru propunerile transmise domnului Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca și Președintele Asociației Municipiilor din România, și domnului Director Ovidiu Cimpean din Primăria Municipiului Cluj-Napoca pentru colaborarea constantă pe acest subiect.


Toate amendamentele pe care le-am depus alături de 6 colegi deputați din PNL au fost acceptate de Parlament, cele mai importante fiind:

  1. Posibilitatea ca procedurile de achiziție să înceapă mult mai repede, chiar înainte de aprobarea proiectului din PNRR, pentru a economisi timp în cadrul proiectelor mari, complexe de infrastructură;
  2. Eligibilitatea proiectelor aflate în execuție, dar nefinalizate, din același considerent ca și cel expus anterior;
  3. Eliminarea unor documente prea birocratice și consumatoare de timp precum avizul conform din partea Ministerului de resort, care nu se justifică pentru că ar fi dublat procedura de aprobare a proiectelor;
  4. Autoritățile locale vor putea participa la lucrările Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR pe subiectele legate de activitatea acestora.


Ceea ce s-a decis în 8 septembrie în Parlamentul României înseamnă o șansă mare pentru România de a accesa rapid și integral fondurile din PNRR!

În premieră, Parlamentul României dedică un eveniment Franței și relațiilor româno-franceze chiar de Ziua Națională a Franței!

14 iulie 2021

La inițiativa mea, în calitate de Președinte al Grupului de prietenie dintre Camera Deputaților și Adunarea Națională din Franța, începând din această dimineață și până la finalul zilei de mâine, pe pagina Camerei Deputaților se poate accesa o nouă secțiune dedicată Zilei Naționale a Franței! (cdep.ro)
Aici veți regăsi materiale video ce au drept conținut momente istorice importante care au marcat în mod deosebit relația dintre România și Franța, rolul Franţei în Europa şi în plan internaţional, cultura, atracţiile turistice ori gastronomia Franţei. Acesta este linkul de Youtube dedicat evenimentului: https://www.youtube.com/playlist?list=PLepV3hV6Q833_001-IDHIhUuPubYltt7f

14 iulie este o zi specială pentru francezii de pretutindeni, prietenii și partenerii noștri din ultimele secole.

La mulți ani, Franța!
La mulți ani, francezi!
Vive la France!

Noi demersuri pentru susținerea intereselor de stat ale României

24 iunie 2021

În calitate de Președinte al Grupului parlamentar de prietenie dintre Camera Deputaților din România și Adunarea Națională din Franța, am avut onoarea în cursul zilei de ieri de a discuta, în sistem de videoconferință, cu omologul meu din Adunarea Națională Franceză, domnul deputat André Chassaigne și cu Ambasadorul României la Paris, domnul Luca Niculescu.În cadrul videoconferinței am abordat subiecte legate de agenda externă a României, în care am subliniat principalele direcții:

Necesitatea ca România să fie primită în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), poziția de membru însemnând recunoaşterea implicită, la nivel global, a statutului nostru de economie de piaţă funcţională şi democraţie consolidată, cu impact asupra ratingului de ţară şi atragerii investiţiilor străine;

Importanța primirii țării noastre în zona Schengen pentru ca economia noastră să devină mai competitivă în special din punct de vedere al transportului de mărfuri;

Importanța eliminării MCV (Mecanismul de cooperare și verificare în domeniul justiției) și înlocuirea sa cu un sistem echitabil de monitorizare a statului de drept în toate țările Uniunii Europene, nu doar în România și Bulgaria.Domnul deputat André Chassaigne este un mare prieten al României și am stabilit un plan de acțiune pentru fiecare domeniu strategic din domeniile expuse anterior.Voi continua demersurile diplomatice necesare pentru a-mi aduce contribuția la îndeplinirea obiectivelor de stat ale țării noastre!